maandag 24 maart 2014

PROJECT "BEESTENBOEL" ROOFVOGELSHOW.

Op maandag, 10 maart startten wij ons project "Beestenboel" of "Dierenplezier". Elke morgen zongen en dansten we het jungle-lied. Op dag één waren er al medewerkers aanwezig van "Het Roofvogelhof" om ons te laten kennis maken met enkele roofvogels zoals uilen, buizerds en een grote arend, Choco genaamd. Deze profiteerde effe van zijn vrijheid, koos het hazenpad en vloog op avonturentocht over Keiberg en ... weg was ie dus! Twee uurtjes later kon hij dankzij zijn zendertje terug gevonden worden! Stoute Choco :)